Miljöpolicy

Jekab Gruppen skall i all sin verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:
Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter. Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.

Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar. Främja resurshushållning och källsortering. Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

Kvalitetspolicy

Jekab Gruppen ska ständigt sträva efter att
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov
och förväntningar.

Våra tjänster, produkter och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att levererar det vi säger.

Nöjda kunder uppnår vi så effektivt som möjligt
genom att ha kontroll över vårt arbete, från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett styr vårt arbete mot uppsatta mål.

För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens
snabbare än våra konkurrenter måste alla på
Jekab jobba med ständiga förbättringar av sitt eget arbete.

På Jekab är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete.